Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý I.

Phần lớn các cổ phiếu bị cắt margin nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát. Chẳng hạn như cổ phiếu VIS của Thép Việt – Ý (HoSE: VIS) do thuộc diện bị cảnh báo. Doanh nghiệp này vừa triển khai lấy ý kiến cổ đông hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên HoSE sau 15 năm. Nguyên nhân là cơ cấu cổ đông Thép Việt Ý có 2 cổ đông lớn nắm 93,81% vốn, không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% vốn do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ theo Luật Chứng khoán 2019. 2 cổ đông lớn của Thép Việt – Ý là Kyoel Steel LDT (73,8%) và Công ty Thương mại Thái Hưng (20%). Mặt khác, theo HĐQT, việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu sẽ giúp công ty không bị mất cơ hội kinh doanh tại miền Bắc, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong tương lai và tại thị trường Việt Nam, nơi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định. Đồng thời, mức độ ban hành những quyết sách trong công tác điều hành và quản lý sẽ được thực hiện nhanh chóng; giảm chi phí và cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ các thủ tục bắt buộc đối với các công ty đại chúng/công ty niêm yết.

Các trường hợp của FUCTVGF3 Quỹ đầu tư trăng trưởng Thiên Việt 3, FUEIP100 của Quỹ ETF IPAAM VN100, KHG của Bất động sản Khải Hoàn Land (HoSE: KHG), NHT của Sản xuất và thương mại Nam Hoa (HoSE: NHT), ORS của Chứng khoán Tiên Phong (HoSE: ORS) chưa được cấp margin do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

NDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *