Báo cáo tài chính quý III/2021 của MB Bank (MBB – HOSE) vừa công bố cho biết, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên MB Bank thời điểm hiện tại chỉ tăng 400.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tính đến thời điểm 30/9/2021, MB Bank có 15.643 nhân viên, tăng so với 14.620 nhân viên thời điểm 30/9/2020. Chi phí lương và phụ cấp cho nhân viên của MB Bank ở thời điểm cuối quý III/2021 là 4.215 tỷ đồng, tăng nhẹ với 3.876 tỷ đồng thời điểm cuối tháng 9/2020.

Tuy nhiên, do số lượng nhân viên tăng nên dù tổng chi phí lương có tăng, thu nhập trung bình hàng tháng của nhân viên MB Bank chỉ tăng nhẹ ở con số 29,9 triệu đồng/tháng thời điểm cuối quý III/2021 so với 29,5 triệu đồng/tháng của cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính, tính đến hết tháng 9/2021, cho vay khách hàng đạt 329.431 tỷ đồng, tăng so với thời điểm cuối năm 2020 là 294.173 tỷ đồng. Trong đó, nợ cần chú ý là 3.709 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 2.421 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn là 1.220 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 889 tỷ đồng; nợ nghi ngờ là 1.112 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm là 973 tỷ đồng; tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn đã giảm còn 853 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2021, so với đầu năm là 1.384 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng của MB Bank tăng nhưng số dư nợ xấu của MB lại giảm 2% về 3.186 tỷ đồng, cho thấy kết quả khả quan của quá trình xử lý nợ xấu tại Ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu của MB giảm từ 1,09% về 0,95%.

Đến tháng 9/2021, tiền gửi của khách hàng đạt 343.949 tỷ đồng tăng so với thời điểm cuối năm 2020 là 310.960 tỷ đồng. Trong đó, so sánh giữa cuối tháng 9/2021 với đầu năm cho thấy, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 163.358 tỷ đồng giảm nhẹ so với 164.756 tỷ đồng, tuy nhiên, tiền gửi của cá nhân lại tăng với 180.591 tỷ đồng so với 146.203 tỷ đồng

Chi phí dự phòng rủi ro của Ngân hàng trong quý III/2021 đã tăng lên 1.778 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước là 883 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, chi phí dự phòng rủi ro đạt 6.018 tỷ đồng, tăng mạnh so với 4.193 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế của MB Bank trong quý III/2021 đạt 3.022 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 2.357 tỷ đồng. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt 9.171 tỷ đồng, tăng so với con số 6.331 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2020.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 21,6%, đạt 3.021 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng tăng gần 77%, mang về 915 tỷ đồng (trong quý III là hơn 356 tỷ đồng). Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận tăng mạnh 95% với 2.346 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2021, vốn điều lệ của MB Bank là 37.783 tỷ đồng, tăng so với thời điểm cuối năm 2020 là 27.987 tỷ đồng.

TNCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *