Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 10/1/2022 tại Hải Dương.

Theo đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Do đó, giá cổ phiếu AAA sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán. 

Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định. Sau phát hành, vốn điều lệ của Nhựa An Phát Xanh có thể tăng lên hơn 4.264 tỷ đồng. 

Giá khởi điểm bán đấu giá là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 25% so với giá trị sổ sách căn cứ trên BCTC hợp nhất bán niên là 16.044 đồng/cp. Nếu so với giá thị trường của cổ phiếu AAA bình quân trong 30 phiên gần nhất (8/11 – 17/12) là 17.474 đồng/cp thì giá khởi điểm này thấp hơn 31%. Kết phiên 20/12, cổ phiếu AAA đứng tại mức 18.100 đồng/cp, tăng 38% so với đầu năm.

Tổng số vốn công ty dự kiến thu được tối thiểu 1.200 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ sẽ được trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả và 700 tỷ bổ sung vốn lưu động.

Tại ngày 30/9, tổng nợ đi vay của công ty là 3.213 tỷ đồng, gồm 2.446 tỷ nợ ngắn hạn và 767 tỷ nợ dài hạn, lần lượt giảm 17% và tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, dự nợ trái phiếu là 544 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là các khoản vay ngân hàng.

Đầu tháng 5, Nhựa An Phát Xanh cũng đấu giá 75 triệu cổ phiếu tại HoSE, tỷ lệ thành công 100%. Giá trúng bình quân đạt 14.236 đồng/cp, cao hơn giá khởi điểm là 14.000 đồng/cp. Nhựa An Phát Xanh thu về 1.068 tỷ đồng, toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.

NDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *