Chính phủ Canada đã công bố một con đường nhập cư mới để trở thành công dân thường trú, dành cho hơn 90.000 nhân viên thiết yếu và sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp, hiện đang sống tại quốc gia này.

Kể từ công bố này, sinh viên và nhân viên/công nhân có thể bắt đầu đăng ký trở thành công dân thường trú dưới pathway mới từ ngày 6/5/2021, và thời hạn đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 5/11/2021, hoặc đến khi đã hết vị trí.

Những nhân viên thiết yếu là những người đang nắm giữ 1 trong 40 công việc chăm sóc sức khỏe “cũng như là 95 công việc thiết yếu khác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc con người, sản xuất và phân phối thức ăn.” Nhiều nhân viên và công nhân này đã có những đóng góp rất lớn cho công cuộc chiến đấu với đại dịch Covid. Cũng như những quốc gia khác, đại dịch đã cho mọi người thấy rằng những nhân viên tuyến đầu này quan trọng đến dường nào đối với một nền kinh tế.

Đối với sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp, họ phải hoàn thành một chương trình đại học tại Canada trong suốt 4 năm qua (sau 1/2017). Trong 90,000 vị trí, hơn 40,000 vị trí đăng ký được ưu tiên cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại một trường Canada.

Bộ trưởng bộ Nhập cư, Di dân và Quyền công dân (Immigration, Refugees and Citizenship) Marco Mendicio đã đề cập đến công bố này như sau:

“Đại dịch đã giúp chúng tôi thấy rõ những đóng góp to lớn của những người mới này. Những chính sách mới sẽ giúp những ai hiện đang ở Canada dưới trạng thái tạm thời có thể lên kế hoạch cho tương lai của họ tại Canada. Nó cũng sẽ đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế. Thông điệp chúng tôi muốn truyền tải chỉ đơn giản là: Trạng thái thì tạm thời, nhưng đóng góp là mãi mãi – và chúng tôi muốn các bạn ở lại.”

Pathway mới này là một phần của 2021 Immigration Levels Plan, với mục tiêu cuối cùng là chào đón 401,000 công dân thường trú trong năm nay.

Đây cũng là một trong những cập nhật mới nhất của các chính sách liên quan đến nhập cư, nhắm đến việc khuyến khích sinh viên quốc tiếp tục đăng ký nhập học tại các trường ở Canada, và tiếp tục ở lại sau khi tốt nghiệp để tham gia vào lực lượng lao động của quốc gia. Chỉ vừa mới tháng trước, chính phủ đã công bố rằng sinh viên quốc tế có thể theo học ở một trường cấp 3 (được duyệt bởi Canada) tại quê nhà, nhưng vẫn đủ điều kiện để đăng ký Post-Graduation Work Program. 

SSDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *