Đọc và hiểu 4 mặt pháp lý trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là việc đầu tiên các bạn nên làm khi thực hiện đầu tư mua, bán bất động sản.

Mặt 1: cung cấp thông tin về người hay tổ chức sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Mặt 2: nói về diện tích, số thửa tại bản đồ, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc đất và bên cạnh đó là những quyết định kèm theo để nói về lịch sử của miếng đất.

Mặt 3: chúng ta liên tưởng tới hình dáng của miếng đất, trong đó bao gồm góc và cạnh, thể hiện bằng các toạ độ x, y. Nếu miếng đất đó tiếp giáp với đường, sông ngòi, kênh rạch, mọi thông tin đều sẽ được vẽ trên bản đồ. Phần quan trọng nhất ở trang này đó là tổng diện tích đất được công nhận trong chủ quyền của mình.

Mặt 4: bao gồm cả phần cuối mặt 3 và toàn bộ mặt 4 thể hiện sự biến động của đất, trong đó thể hiện lịch sử mua, bán, sang nhượng, trao tặng. Các bạn bắt buộc phải làm lại sổ mới khi thông tin đã được lấp đầy ở mặt này. Trong trường hợp tài sản đang bị thế chấp ở ngân hàng, các thông tin cũng sẽ được cập nhật ở mặt 4. Nếu mặt 4 không còn thì sẽ có đính kèm trang trang phụ mặt 5 để thể hiện các thông tin cầm cố.

Quang Nhật