Bộ Tài chính đề xuất dành từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, phát hành công trái hoặc là trái phiếu bằng ngoại tệ trong nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư bên hành lang Quốc hội sáng 28/10 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã cho biết một số thông tin dự kiến bước đầu liên quan đến gói kích cầu. 

Hiện nay, gói kích cầu đang bàn, riêng Bộ Tài chính đề xuất một số chính sách tài khoá như có thể dành từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp ở một số ngành nghề nhất định và một số công trình trọng điểm, Bộ trưởng thông tin.

Ông cũng cho biết, dự kiến sẽ phát hành công trái hoặc là trái phiếu bằng ngoại tệ.

Liên quan đến giải pháp này, Uỷ viên Uỷ Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm cho rằng, rất nên tính đến, bởi lãi suất ngoại tệ khi gửi ngân hàng bằng 0, nếu phát hành trái phiếu thì sẽ huy động được nguồn ngoại tệ trong dân.

Hiện nay vẫn đang còn ở giai đoạn thiết kế, tổng giá trị gói kích cầu là bao nhiêu thì do cơ quan có thẩm quyền quyết, ông Phớc trao đổi.

Vẫn liên quan đến chính sách tài khoá, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, tới đây sẽ tăng thu trong nền tảng số, tập trung vào thu thuế ở các nền tảng số mà lâu nay chưa thu, rồi chống chuyển giá trốn thuế, thắt chặt chi tiêu, giảm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm 5% công tác phí.

Về ý kiến một số chuyên gia cho rằng, giai đoạn hiện nay không nên khoá cứng trần nợ công và bội chi, ông Phớc nói, bội chi theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã được quyết định cho cả giai đoạn, bình quân 3,7%, trong cả giai đoạn 5 năm phải giữ mức đó. Còn giai đoạn hiện nay có thể có gói kích cầu để hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế thì chấp nhận bội chi tăng lên nhưng khi nền kinh tế đi vào ổn định thì phải giảm bội chi.

Cũng trả lời báo chí về gói kich thích kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, hiện tại, chưa có thông tin cụ thể, Chính phủ có chỉ đạo xây dựng, bàn trước trong các bộ, sau đó Chính phủ mới trình ra Quốc hội.

Quan điểm của Ủy ban Tài chính, ngân sách là xây dựng gói kích thích đủ lớn để phục hồi nền kinh tế. Các chính sách vừa qua, các gói hỗ trợ là rất tốt. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế, với các gói kích thích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, gồm các chính sách tài khóa, tiền tệ, miễn giảm các khoản thuế phí, như thuế môi trường.

Do đó, ông Cường cho rằng, trong gói kích thích kinh tế phải vừa kích thích tổng cung, vừa kích thích tổng cầu. Về phía tổng cung, cần tìm cách hỗ trợ để chi phí doanh nghiệp giảm xuống, để tăng cung; còn phía tổng cầu, cần kích thích tiêu dùng và kích thích đầu tư. Đặc biệt, ông lưu ý các chính sách tài khóa cần tìm giải pháp để chi phí của doanh nghiệp giảm xuống, đặc biệt là chi phí đầu vào của doanh nghiệp với nhiều khâu, từ nguyên vật liệu, thành phẩm, thì cần tính toán phù hợp để hỗ trợ và kích thích kinh tế.

BĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *