Hiện tại, mọi công ty trên thế giới đang phải đối mặt với cùng một câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi đại dịch kết thúc? Các cửa hàng tạp hóa và các nhà sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói đã có sự gia tăng bất ngờ về doanh số bán hàng: Liệu mức tăng trưởng đó có duy trì được đến cuối năm không?

but pha

Bị kẹt giữa áp lực công việc của khách hàng và nhu cầu cấp thiết đối với công việc kinh doanh mới mà công ty đặt ra trong giai đoạn cuối năm quả là điều cấp thiết. Nên chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch trong chặng đường cuối năm để tiến tới những kết quả tốt nhất.

Các doanh nghiệp lớn nhỏ huy động mọi nỗ lực của mình để gắn kết những kết thúc lỏng lẻo và chuẩn bị cho năm mới với một danh sách kiểm tra cuối năm kinh doanh.

Quý 4 là thời gian chuẩn bị cho các hoạt động cuối năm và bạn càng để lại nhiều chỗ cho công việc kinh doanh của mình để giải quyết những việc cần làm trước khi kết thúc năm thì càng tốt.

Để có bước đột phá trong giai đoạn cuối năm cần làm tốt kế hoạch đầu năm, và thực hiện những bước đệm cho những thay đổi con số cụ thể trong bảng số liệu vào cuối năm. Dưới đây là các bước để doanh nghiệp của bạn có doanh số đột phá trong giai đoạn cuối.

Lập kế hoạch kinh doanh từ đầu năm

Kế hoạch kinh doanh đóng một vai trò quan trọng trong việc phân bổ các nguồn lực trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Nó là một công cụ có thể giúp bạn thu hút các quỹ mới hoặc bạn có thể sử dụng như một tài liệu chiến lược.

Một kế hoạch kinh doanh tốt cho biết bạn sẽ sử dụng khoản vay ngân hàng hoặc khoản đầu tư mà bạn đang yêu cầu như thế nào. Lập kế hoạch kinh doanh liên tục có nghĩa là bạn có thể theo dõi liệu bạn có đang đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình hay không .

Kế hoạch kinh doanh có thể được sử dụng như một công cụ để xác định hiện tại bạn đang ở đâu và bạn mong muốn doanh nghiệp của mình phát triển theo hướng nào trong tương lai. Kế hoạch kinh doanh cũng sẽ đảm bảo rằng bạn đạt được các mục tiêu chính nhất định và quản lý các ưu tiên kinh doanh.

Bạn có thể tối đa hóa cơ hội thành công của mình bằng cách áp dụng chu trình lập kế hoạch kinh doanh liên tục và thường xuyên để giữ cho kế hoạch được cập nhật từ đó xác định được những kế hoạch đột phá trong cuối năm. Điều này nên bao gồm các cuộc họp lập kế hoạch kinh doanh thường xuyên có sự tham gia của những người chủ chốt của doanh nghiệp.

but pha
but pha

Kế hoạch kinh doanh đột phá gồm những bước nào?

Kế hoạch kinh doanh của bạn nên bao gồm một bản tóm tắt về những gì doanh nghiệp của bạn làm, nó đã phát triển như thế nào và bạn muốn nó đi đến đâu. Đặc biệt, nó phải bao hàm chiến lược cải thiện quy trình và doanh số bán hàng hiện có của bạn để đạt được mức tăng trưởng mà bạn mong muốn.

Bạn cũng cần nói rõ khung thời gian mà kế hoạch kinh doanh bao gồm – điều này thường là trong 12 đến 24 tháng tới.

Các mục tiêu lớn cần đạt được và mục tiêu marketing, ví dụ có bao nhiêu khách hàng mới mà bạn muốn đạt được, những con số cụ thể ở phần cuối của giai đoạn này. Thông tin hoạt động như nơi đặt trụ sở doanh nghiệp của bạn, nhà cung cấp của bạn là ai và mặt bằng, thiết bị cần thiết. Thông tin tài chính, bao gồm dự báo lãi và lỗ, dự báo dòng tiền, dự báo bán hàng và tài khoản đã được kiểm toán. Bản tóm tắt các mục tiêu kinh doanh, bao gồm các mục tiêu và ngày tháng.

Nếu bạn định trình bày kế hoạch kinh doanh của mình với một đối tượng bên ngoài như các nhà đầu tư hoặc ngân hàng, cần phải bao gồm:

Mục tiêu của bạn cho từng lĩnh vực kinh doanh. Thông tin chi tiết về lịch sử của doanh nghiệp, bao gồm cả hồ sơ tài chính trong ba năm qua nếu điều này không thể thực hiện được, hãy cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch cho đến nay. Các kỹ năng và trình độ của ban quản lý liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ, tính đặc biệt của sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty bạn có.

Lập kế hoạch dự án để tập trung phát triển sản phẩm

Khả năng cạnh tranh lâu dài của bất kỳ công ty sản xuất nào phụ thuộc cuối cùng vào sự thành công của khả năng phát triển sản phẩm của công ty đó. Việc phát triển sản phẩm mới có hy vọng cải thiện vị thế thị trường và hiệu suất tài chính, tạo ra các tiêu chuẩn ngành mới và thị trường ngách mới, và thậm chí đổi mới tổ chức.

Tuy nhiên, rất ít dự án phát triển hoàn thành đúng như những lời hứa ban đầu của họ. Thực tế là, rất nhiều điều có thể và không xảy ra trong quá trình phát triển. Trong một số trường hợp, khả năng lãnh đạo kém hoặc thiếu các kỹ năng cần thiết là nguyên nhân. Nhưng thường các vấn đề nảy sinh từ cách các công ty tiếp cận quá trình phát triển.

Để lập một kế hoạch, ban quản lý phân loại các dự án dựa trên lượng tài nguyên mà họ tiêu thụ và cách họ sẽ đóng góp vào dòng sản phẩm của công ty. Sau đó, bằng cách lập bản đồ các loại dự án, ban quản lý có thể thấy những khoảng trống tồn tại trong chiến lược phát triển và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những loại dự án cần thêm và khi nào cần thêm chúng.

Cuối cùng, một kế hoạch tổng hợp sẽ cho phép ban quản lý cải thiện cách vận hành phòng ban và cách điều hướng sự phát triển của cả doanh nghiệp.

HTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *