Chi phí tài chính quý này của KBC tăng đột biến, cao hơn 100 tỷ so với cùng kỳ năm trước, lên tới 178 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng chi phí tài chính lên tới 403 tỷ đồng, tăng hơn 130% so với cùng kỳ 2020.

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, doanh thu quý này của KBC đạt 325 tỷ đồng tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 3.077 tỷ đồng tăng gần 231%.

Biên lợi nhuận gộp quý này giảm đáng kể so với cùng kỳ 2020, đạt 48,9% so với số 56,9% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý 3/2021 đạt 37 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt 111 tỷ đồng, tăng 151%.

Thay đổi trong kết quả kinh doanh

Chi phí tài chính quý này của KBC tăng đột biến, cao hơn 100 tỷ so với cùng kỳ năm trước, lên tới 178 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng chi phí tài chính lên tới 403 tỷ đồng, tăng hơn 130% so với cùng kỳ 2020.

Do chi phí tài chính tăng vọt, KBC ghi nhận lỗ trước thuế quý 3/2021 gần tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 600 triệu đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 1.063 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước.

KBC ghi nhận lỗ sau thuế quý 3/2021 hơn 59 tỷ đồng, cùng kỳ 2020 lỗ gần 9 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng KBC lãi sau thuế 733 tỷ, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước nhưng chỉ hoàn thành 36,65% kế hoạch năm.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ âm 68 tỷ đồng trong quý 3, luỹ kế 9 tháng đạt 572 tỷ đồng, gấp 19 lần cùng kỳ năm trước. EPS 9 tháng đạt 1.217 đồng.

Lợi nhuận ròng của Kinh Bắc City

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của KBC đạt gần 30.200 tỷ đồng, tăng gần 27% so với đầu năm. Trong đó tăng vốn khác của chủ sở hữu thêm 2.685 tỷ so với đầu năm, vay dài hạn tăng 1.650 tỷ. Nợ vay ngắn hạn tại thời điểm 30/9 là 1.507 tỷ và vay dài hạn 5.868 tỷ đồng.

Hàng tồn kho

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 3 lên tới gần 3.700 tỷ đồng, gấp 3,7 lần đầu năm, KBC đầu tư tài chính 1.965 tỷ trong đó 1.862 tỷ là đầu tư chứng khoán. Hàng tồn kho đi ngang ở mức 11.514 tỷ. 

Chi phí xây đựng cơ bản dở dang
Các dự án đang thực hiện của KBC

KBC vừa phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 34.096 đồng/cp. Trong đó, 88 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư trong nước và 12 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, nhóm Dragon Capital mua vào 12 triệu đơn vị, tổ chức trong nước là Quản lý quỹ đầu tư SGI mua vào 15 triệu cổ phần, còn lại là 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán trên.

DNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *