Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính từ đầu năm tăng trưởng dương trở lại, với số lũy kế 9 tháng tăng hơn 4% cùng kỳ.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa cho biết, tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến hết tháng 8 giảm hơn 2%, trong khi lũy kế 7 tháng giảm tới 11%.

Số dự án cấp mới từ đầu năm đạt hơn 1.200 dự án, giảm gần 38% về số lượng, tuy nhiên tổng vốn đăng ký đạt gần 12,5 tỷ USD, tăng 20,6%. Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 6,4 tỷ USD, tăng 25,6%, trong khi giá trị vốn góp chỉ gần 3,2 tỷ USD, giảm 43,8%.

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 11,8 tỷ USD, chiếm 53,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành sản xuất, phân phối điện mặc dù thu hút được số lượng dự án mới không nhiều song với quy mô dự án lớn nên đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 5,5 tỷ USD, chiếm gần 25% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,3 tỷ USD, chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, và giảm 7,2% so với cùng kỳ. Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản, đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,9 tỷ USD, tăng 23,4%. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,3 tỷ USD, tăng 88,8%.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Singapore trở thành quốc gia dẫn đầu do đầu tư dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II với quy mô 3,1 tỷ USD, chiếm tới 49,3% tổng vốn đầu tư từ quốc gia này. Hàn Quốc mặc dù xếp thứ hai về vốn đầu tư, song lại là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn.

Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,6 tỷ USD, chủ yếu là dự án Nhà máy điện LNG, chiếm tới 85,3% tổng vốn đầu tư của Long An. Với việc LG điều chỉnh tăng vốn vào dự án LG Display, Hải Phòng vượt lên đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 2,7 tỷ USD.

Dù vậy, nếu xét về số dự án, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, như TP HCM, Hà Nội, Bắc Ninh.

Nếu xét về giá trị giải ngân, ước tính các dự án giải ngân được 13,28 tỷ USD trong 9 tháng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn tới một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất.

VNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *