Thông qua 18 đợt đấu thầu được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) trong tháng 10/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 16.146 tỷ đồng trái phiếu, giảm 58% so với tháng trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 49,3%.

So với cuối tháng 9/2021, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) của KBNN tăng tại các kỳ hạn 10, 15 và 20 năm với mức tăng từ 0,01 – 0,03%/năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm.

Trong tháng 10, HNX đã phối hợp KBNN tổ chức phiên đấu thầu TPCP theo phương thức đa giá đầu tiên. Với phương thức này, trong một phiên đấu thầu có nhiều mức lãi suất trúng thầu, tuỳ mức lãi suất đặt thầu tương ứng của từng nhà đầu tư đặt thầu, giúp tạo ra cạnh tranh hơn trong đấu thầu. Tại phiên đấu thầu đa giá được tổ chức ngày 27/10, KBNN đã huy động thành công 250 tỷ đồng.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 31/10/2021, thị trường TPCP tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 1,39% so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 10 đạt 219.447 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.449 tỷ đồng/phiên, giảm 13,8% so với tháng 9/2021.

Giá trị giao dịch Repos chiếm 28,95% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 10 chiếm 1,92% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng đạt 109 tỷ đồng.

TNCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *