Hệ thống giáo dục của Úc cung cấp giáo dục tiểu học, trung học và đại học được liên kết trên khắp đất nước và trên toàn thế giới.

Hệ thống giáo dục của Úc cung cấp giáo dục bậc tiểu học, trung học và đại học.

Giáo dục phổ thông (Tiểu học và Trung học)

Giáo dục phổ thông tương tự nhau trên toàn nước Úc, chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Giáo dục phổ thông (tiểu học và trung học) là bắt buộc trong độ tuổi từ sáu đến mười sáu (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc 10). Giáo dục phổ thông là 13 năm và được chia thành:

  • Tiểu học – trong thời gian bảy hoặc tám năm, bắt đầu từ Mẫu giáo / Dự bị đến Lớp 6 hoặc 7.
  • Trung học cơ sở – trong khoảng ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10 hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.
  • Trung học phổ thông – bao gồm hai năm, Lớp 11 và 12.

Giáo dục sau trung học phổ thông

Giáo dục đại học bao gồm cả giáo dục đại học (bao gồm các trường đại học) và giáo dục và đào tạo nghề (VET).

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Úc và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục. Nhiều trường cũng cung cấp các chương trình giáo dục song ngữ hoặc các chương trình giáo dục bằng các ngôn ngữ khác.

Hệ thống bằng cấp ở Úc

Hệ thống giáo dục của Úc được phân biệt với nhiều quốc gia khác bởi Hệ thống bằng cấp Úc (AQF). AQF được thành lập vào năm 1995 và là một chính sách quốc gia bao gồm các bằng cấp từ lĩnh vực giáo dục đại học (giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp và đào tạo) cho tới giấy chứng nhận đã rời trường học; Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông.

AQF có 10 cấp độ và liên kết các bằng cấp giáo dục phổ thông, dạy nghề và đại học thành một hệ thống quốc gia. Điều này cho phép bạn dễ dàng chuyển từ cấp độ học này sang cấp độ học tiếp theo và từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu về thị thực sinh viên. Nó cho phép lựa chọn và linh hoạt trong việc lập kế hoạch nghề nghiệp. Tất cả các bằng cấp trong AQF giúp bạn chuẩn bị không chỉ cho việc học lên cao hơn mà còn cả sự nghiệp tương lai của bạn.

Nếu bạn đang theo học chứng chỉ AQF, bạn có thể chắc chắn rằng tổ chức của bạn được Chính phủ ủy quyền và được công nhận trên toàn quốc, đồng thời bằng cấp của bạn hoặc chứng chỉ AQF khác sẽ là chính thống.

Các cơ sở giáo dục của chúng tôi được liên kết trên toàn quốc và trên toàn thế giới, điều này giúp dễ dàng chuyển đổi trong hệ thống giáo dục giữa các khóa học hoặc cơ sở giáo dục và các bằng cấp hoặc chứng chỉ được công nhận chính thức sẽ là một cột mốc quan trọng góp phần vào thành công tương lai của bạn cho dù bạn có chọn bất kỳ ngành nghề nào đi nữa.

Hệ thống giáo dục Úc

SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *