Theo số liệu do Tổng cục thống kê công bố, trong tháng 11/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,5%; nhập khẩu tăng 27,5%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước tính đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,16 tỷ USD, tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,74 tỷ USD, tăng 3,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 18,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 30%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 14,7%.

Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,67 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,4%).

Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021 phân theo nhóm hàng. Nguồn: GSO.
Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021 phân theo nhóm hàng. Nguồn: GSO.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2021, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 266,75 tỷ USD, tăng 18% và chiếm tỷ trọng cao nhất 89%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 10/2021 đạt 26,13 tỷ USD, thấp hơn 67 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2021 ước tính đạt 29,8 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,2 tỷ USD, tăng 12,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,6 tỷ USD, tăng 14,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 20,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,9%.

Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng năm 2021 có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021 phân theo nhóm hàng. Nguồn: GSO.
Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021 phân theo nhóm hàng. Nguồn: GSO.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 84,8 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2021, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 280,2 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 139,2 tỷ USD, tăng 22% và chiếm 46,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 141 tỷ USD, tăng 34,3% và chiếm 47,1%. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 19,25 tỷ USD, tăng 22,2% và chiếm 6,4%.

Về thị trường nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 98,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu hàng hoá 11 tháng năm 2021 phân theo thị trường. Nguồn GSO.
Xuất nhập khẩu hàng hoá 11 tháng năm 2021 phân theo thị trường. Nguồn GSO.

Tính chung 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 20,19 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,32 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 24,55 tỷ USD.

TNCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *