Lập kế hoạch và tuân theo lộ trình du học đã vạch ra có thể giúp việc học tập của du học sinh trở nên hiệu quả. Chương trình dự bị đại học cũng giúp đạt được mục tiêu nhanh hơn.

Trường hợp các du học sinh không đáp ứng các yêu cầu đầu vào để tham gia khóa học họ muốn ở Úc, có nhiều con đường có thể giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

Điều này có thể bao gồm việc học tại một trường học ở Úc, dự bị tiếng Anh hoặc học một khóa đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

Chương trình dự bị đại học

Trường hợp các du học sinh không đáp ứng yêu cầu học tập, có một số lựa chọn để chuẩn bị cho việc học lên cao hơn. Theo đó, tùy thuộc vào các chương trình học trước đây và bằng cấp đại học mà họ muốn theo học, du học sinh có thể đăng ký học trung học hoặc dự bị đại học.

Dự bị đại học là một khóa học chuẩn bị chuyên sâu sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để tham gia khóa học đại học tại một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục cao hơn. Các khóa học này thường được chia thành các ngành như kinh doanh và khoa học, bao gồm các môn học bắt buộc, tự chọn và thường có thêm lớp học bổ trợ tiếng anh.

Nhiều trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề và trường đại học có cung cấp các khóa học dự bị đại học. Tính chất của khóa dự bị đại học là trường đại học sẽ cung cấp một nơi hỗ trợ cho các du học sinh chưa đủ điều kiện học đại học nhưng có tiềm năng để thỏa mãn những điều kiện đó.

SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *