Mặt hàng vật tư sản xuất que test Covid-19 được Bộ Tài chính bổ sung vào danh mục hàng miễn thuế nhập khẩu.

Nội dung này thuộc quyết định 1921 được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9. Những mặt hàng vật tư được miễn thuế gồm túi nhôm (dùng để đựng kit test), vỏ dưới que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra), vỏ trên que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra), ống chứa mẫu kiểm tra (dùng để đựng mẫu kiểm tra), giá đỡ ống nghiệm (dùng để cố định các ống chứa), que lấy mẫu dịch tỵ hầu (dùng lấy mẫu cần kiểm tra), que lấy mẫu dịch ngoáy mũi (dùng lấy mẫu cần kiểm tra).

Trước đó, danh mục hàng miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo quyết định 155 ban hành từ đầu năm ngoái, mới chỉ gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế, nước sát trùng (chế phẩm diệt khuẩn dạng dung dịch), trang phục phòng chống dịch, vật tư y tế khác.

Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

VNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *