Nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) là một phần mềm dưới dạng nền tảng dịch vụ (SaaS) được thiết kế để thu thập, sắp xếp và kích hoạt dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm trực tuyến, ngoại tuyến, di động…

Nền tảng quản lý dữ liệu là gì? Những lợi ích mà công nghệ này mang lại.

Quản lý dữ liệu là cực kỳ quan trọng trong thời kỷ nguyên số hiện nay. Khi doanh nghiệp phát triển, điều tự nhiên là lượng dữ liệu mà họ tạo ra hàng ngày, chẳng hạn như dữ liệu khách hàng, dữ liệu nhân viên, dữ liệu quy trình nội bộ, dữ liệu sản phẩm,… cũng tăng lên.

Khối lượng lớn của dữ liệu đã đặt ra một thách thức cho các doanh nghiệp, làm thế nào để tổ chức và lưu trữ mọi phần dữ liệu một cách hiệu quả để sau này nó có thể được truy xuất, truy cập và phân tích.

Dữ liệu ngày càng được coi là tài sản thiết yếu để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, cải thiện các chiến dịch tiếp thị, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Việc thiếu quản lý dữ liệu thích hợp có thể dẫn đến những phát hiện sai, bỏ lỡ cơ hội, giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng khó có thể áp dụng những giải pháp phân tích và kinh doanh thông minh (BI) nếu họ sở hữu lượng dữ liệu không nhất quán, chất lượng thấp.

Một số doanh nghiệp hiện đại đã áp dụng và triển khai những phương pháp quản lý dữ liệu phù hợp với từng trường hợp và nền tảng quản lý dữ liệu hiệu quả để nâng cao chất lượng về việc đưa ra các quyết định dựa trên thực tế và các chiến lược trong tương lai.

Theo nghiên cứu năm 2020 của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) về xu hướng quản lý dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tốc độ cao sẽ cho phép Dữ liệu dưới dạng Dịch vụ (DaaS) khả dụng cho cơ sở người dùng lớn hơn. Do đó, 90% doanh nghiệp lớn sẽ tận dụng việc tạo ra doanh thu từ nền tảng DaaS. Hơn nữa, hơn 40% các tác vụ dựa trên dữ liệu được thiết lập để trở nên tự động hóa nhằm mang lại năng suất cao hơn.

IDC dự đoán lượng thông tin được tạo ra sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2025. Những lượng lớn dữ liệu từ hệ thống ERP, CRM và các tài liệu kinh doanh chung thường được gọi là dữ liệu lớn (Big Data).

Quản lý dữ liệu là gì?

Quản lý dữ liệu là một quá trình thu thập, lưu trữ, tổ chức, bảo vệ, xác minh, duy trì và xử lý dữ liệu thiết yếu cho tổ chức của bạn.

Quá trình quản lý dữ liệu bao gồm:

 • Thiết kế và triển khai kiến trúc dữ liệu đồng bộ
 • Tạo ra các mô hình dữ liệu để xác định các mối quan hệ của tập dữ liệu
 • Tạo, xử lý và lưu trữ dữ liệu trong kho dữ liệu
 • Tích hợp dữ liệu vào kho dữ liệu hoặc hồ dữ liệu để phân tích thêm
 • Kiểm tra chất lượng dữ liệu để xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả cho tương lai
 • Tạo ra quản trị dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu

Quản lý dữ liệu hiện đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi các doanh nghiệp phải tuân thủ ngày càng nhiều các yêu cầu mới bao gồm luật bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu. Các doanh nghiệp cần phải thực hiện các chiến lược đầy đủ và một giải pháp linh hoạt để bảo vệ và phát triển lượng dữ liệu quan trọng mà họ sở hữu.

Nền tảng quản lý dữ liệu là gì?

Nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) là một phần mềm dưới dạng nền tảng dịch vụ (SaaS) được thiết kế để thu thập, sắp xếp và kích hoạt dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm trực tuyến, ngoại tuyến, di động và hơn thế nữa.

Nó là xương sống của các quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu, cho phép các doanh nghiệp có được những thông tin quan trọng về khách hàng, quy trình, sức khỏe tài chính…

Nền tảng quản lý dữ liệu giúp các công ty:

 • Lưu trữ, sắp xếp, tổ chức và lập chỉ mục số lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn bên trong và bên ngoài.
 • Chia nhỏ và thống nhất tất cả dữ liệu của doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất, mang lại cho doanh nghiệp một cái nhìn gắn kết về khách hàng.
 • Truy cập dữ liệu một cách dễ dàng và chia sẻ thông tin chi tiết có liên quan giữa các nhóm để giảm thiểu sai sót của con người và làm liên mạch quy trình làm việc, do đó thúc đẩy năng suất.
 • Cung cấp thông tin chi tiết để xác định đối tượng và khách hàng mới và tạo chiến lược phù hợp nhất với phân khúc mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Giữ an toàn với khả năng mã hóa có thể đảm bảo rằng dữ liệu được sao lưu và phục hồi tự động hiệu quả.
 • Thực thi và duy trì sự tuân thủ, văn hóa trong toàn tổ chức.

Việc triển khai Nền tảng quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp không chỉ tăng thu nhập mà còn giúp cải thiện hoạt động của doanh nghiệp.

Một số DMP sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) và các thuật toán trí tuệ nhân tạo để xử lý và phân tích các tập dữ liệu về người dùng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó giúp những người ra quyết định, chẳng hạn, các nhà tiếp thị, nhắm mục tiêu và tạo các chiến dịch được cá nhân hóa cao, hiệu quả.

Dữ liệu sẽ đem đến những tiềm năng “khổng lồ” khi chúng được quản lý và sử dụng đúng cách. Nền tảng quản lý dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu ở đúng nơi, vào đúng thời điểm, ở định dạng chính xác và sử dụng dữ liệu được điều chỉnh cho tất cả người dùng.

Dữ liệu được quản lý tốt có chất lượng cao, nhất quán và tương thích có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định và báo cáo kinh doanh sáng suốt, do đó tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững.

TRGI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *