Từ 4:00 sáng ngày Thứ Hai, 11/10 (giờ Anh), người nhập cảnh vào Anh từ Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ với các loại vắc-xin được phê duyệt ở Anh hoặc dưới 18 tuổi, sẽ chỉ cần làm xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 2 và không cần phải tự cách ly khi nhập cảnh.

Nhập cảnh Anh Quốc

Trước khi đến Anh:

Các loại Vắc-xin được phê duyệt tại Anh:

Bạn phải tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm trộn một trong số các loại vắc-xin dưới đây trước khi tới Anh ít nhất 14 ngày:

  • Oxford/AstraZeneca
  • Pfizer BioNTech
  • Moderna
  • Janssen/Johnson & Johnson

Ngày tiêm mũi cuối không được tính là một trong số 14 ngày.

Chứng nhận tiêm chủng

Bạn sẽ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng của mình để làm bằng chứng. Giấy chứng nhận phải được cung cấp bởi một cơ quan y tế cấp nhà nước, bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha, bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

  • Họ và tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Tên vắc-xin và nhà sản xuất vắc-xin
  • Ngày tiêm chủng cho mỗi liều
  • Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thực hiện tiêm chủng và/hoặc đơn vị cấp giấy chứng nhận

UKiVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *