Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán AAA – sàn HOSE) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 470 tỷ đồng trái phiếu và giao cho bà Hòa Thị Thu Hà, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, AAA ghi nhận doanh thu đạt 3.407,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67,27 tỷ đồng, lần lượt tăng 76,8% và giảm 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,8% về còn 9,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 53,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 110,6 tỷ đồng lên 317,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 10,93 tỷ đồng lên 55,77 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 10,77 tỷ đồng về 42,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 256,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 142,62 tỷ đồng lên 198,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 8.955,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 252,79 tỷ đồng, lần lượt tăng 68,7% và 13,4% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, AAA đặt mục tiêu doanh thu là 9.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 550 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 28% và 94% so với năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu AAA tăng 1.050 đồng lên 18.150 đồng/cổ phiếu.

TNCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *