Kể từ thứ Hai ngày 12/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) sẽ chính thức triển khai giao dịch cổ phiếu lô lẻ.

Chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ được HoSE và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT phối hợp triển khai nâng cấp. Sau một thời gian tiến hành thử nghiệm toàn thị trường, tất cả công ty chứng khoán đều báo cáo thử nghiệm đạt yêu cầu và sẵn sàng triển khai.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ mang đến điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đặt lệnh mua – bán chứng khoán, tạo sự linh động trong giao dịch và qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.

Sau đây là những thông tin và quy định về giao dịch chứng khoán lô lẻ có thể giúp các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn:

Những khái niệm nhà đầu tư cần biết về giao dịch chứng khoán lô lẻ:

Các loại chứng khoán được áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền.

Về khối lượng giao dịch: giao dịch chứng khoán lô có khối lượng đặt lệnh từ 1-99 chứng khoán.

Về giá: quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ giống với giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Về lệnh giao dịch: nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Những quy tắc về việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ giống với giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Cách thức hoạt động của giao dịch chứng khoán lô lẻ trên thị trường:

Bán chứng khoán có chứa lô lẻ: Khi muốn bán 125 cổ phiếu YYY, nhà đầu tư có thể đặt 2 lệnh bán:

  • Lệnh bán 100 cổ phiếu YYY theo phương thức thông thường
  • Lệnh bán 25 cổ phiếu YYY theo phương thức lô lẻ

Về phương thức giao dịch: nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ qua công ty chứng khoán, với phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận, cụ thể:

  • Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30
  • Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00

Khớp lệnh: các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.

Thời gian thanh toán: tương tự như chứng khoán giáo dịch lô chẵn.

Phí giao dịch: theo quy định tại Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán quyết định mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm nhưng tối đa 0,45% giá trị giao dịch.

Một số vẫn đề cần lưu ý khác đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ:

Trong ngày đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết, nhà đầu tư không được giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Giá khớp lệnh của chứng khoán giao dịch lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch chứng khoán lô lẻ và các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Quang Nhật