Thống kê của Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính cho biết, tính đến 31/12/2021, thị trường bảo hiểm nhân thọ có 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, bao gồm cả “tân binh” mới ra mắt là Shinhan Life – Hàn Quốc.

Shinhan Life Việt Nam mới ra mắt vào đầu tháng 2/2022, chủ yếu sẽ kinh doanh bảo hiểm qua kênh bancassurance, đồng thời sẽ tập trung phát triển kênh bán hàng qua điện thoại (tele-marketing) và bán hàng trên nền tảng kỹ thuật số (digital marketing).

Theo nguồn tin riêng của Đầu tư Chứng khoán, thị trường có thể tiếp tục có thêm một công ty bảo hiểm nhân thọ nữa trong thời gian tới. Hãng bảo hiểm này do một ngân hàng cổ phần trong nước đầu tư và phát triển từ việc mua lại giấy phép của một thương hiệu bảo hiểm cũ.

Số liệu mới công bố của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 12 tháng năm 2021 ước đạt 49.549 tỷ đồng, tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm trước.

Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 11.502 tỷ đồng, tiếp theo là Prudential với 6.741 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 6.078 tỷ đồng, Dai-ichi Life là 5.987 tỷ đồng và AIA với 4.089 tỉ đồng.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 12 tháng năm 2021 đạt 3.554.018 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 14,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 56,67%, tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước (sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,3%, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13,4%, tăng 133%); Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 29,8%, tăng 37,2%; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,7%, giảm 58%; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 10,88%, tăng 186% (sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,4%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,05%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 10,4%).

TNCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *