Trao đổi tại buổi Họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022, bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN đã chia sẻ thông tin cụ thể hơn những kết quả tín dụng đối với lĩnh vực ưu tiên.

Bà Giang cho biết, nhìn chung, tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN. Cả 5 lĩnh vực đều có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng của năm 2020.

Cụ thể, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 12,29%; ước cuối năm 2021, tăng khoảng 13,5% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 9,04%; ước cuối năm 2021, tăng khoảng 11,98% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 11,30%; ước cuối năm 2021, tăng khoảng 13,32% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 19,26%; ước cuối năm 2021, tăng 21,52% so với năm 2020

Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 18,74%; ước cuối năm 2021, tăng 19,2% so với cuối năm 2020.

Về định hướng điều hành tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên trong năm 2022, bà Giang chia sẻ: “Các lĩnh vực đều là trụ đỡ và là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó, NHNN sẽ tiếp tục định hướng và có giải pháp để hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ”.

TNCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *