Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ tiếp tục hoạt động có giới hạn từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 để thu thập Sinh trắc học, chỉ nhận khách có lịch hẹn.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Úc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục đóng cửa vào thời điểm này. Đơn xin thị thực giấy sẽ không được chấp nhận qua đường bưu điện hoặc tại văn phòng. Qúy khách có thể nộp đơn trực tuyến cho hầu hết các đơn xin thị thực và quốc tịch tại: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools

Ngày hoạt động hiện tại và thời gian làm việc của Trung tâm, trừ các ngày nghỉ lễ, là:

  • Ngày hoạt động tại Hà NộiThành phố Hồ Chí MinhThứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu
  • Thời gian hoạt động: 09:00 sáng đến 01:00 chiều
  • Địa điểm đóng cửa: Đà Nẵng

Khách hàng phải đặt lịch hẹn trước, trước khi đến trung tâm vì sẽ không có dịch vụ đặt lịch hẹn trực tiếp hoặc cung cấp thông tin trực tiếp. Nếu quý khách cần hỗ trợ điền mẫu đơn thị thực trực tuyến có thể sử dụng dịch vụ này tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực với một khoản phụ phí. Vui lòng thực hiện lựa chọn này tại thời điểm đặt lịch hẹn.

Các giới hạn đi lại được áp dụng và có thể thay đổi. Quý khách không thể đến Úc trừ khi thuộc diện được miễn trừ hoặc cá nhân Quý khách đã được miễn trừ đối với các hạn chế đi lại hiện tại. Vui lòng xem trang mạng của Bộ Nội vụ để biết thêm thông tin https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

VFSG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *