Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Úc tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam, sẽ hoạt động trở lại để thu nhập dữ liệu sinh trắc học của những Quý khách có lịch hẹn tại Trung tâm.

Trung tâm tiếp nhận thị thực Úc tại Hà Nội mở cửa trở lại

Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Úc tại Thành Phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang đóng cửa. Trung Tâm sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy tờ xin thị thực gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp tại Trung Tâm. Qúy khách có thể nộp đơn trực tuyến xin cấp hầu hết các diện thị thực và xin quốc tịch tại: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools.

Thời gian làm việc hiện tại của Trung Tâm, trừ các ngày nghỉ lễ, như sau:

a. Ngày làm việc tại Hà Nội: Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu

b. Thời gian làm việc: 09:00 sáng đến 01:00 chiều

c. Các Trung Tâm hiện đang đóng cửa: tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Quý khách cần đặt lịch hẹn trước khi đến Trung Tâm vì hiện tại dịch vụ hỗ trợ nộp hồ sơ không cần lịch hẹn hoặc dịch vụ hỗ trợ khai thông tin đối với các trường hợp không có lịch hẹn tại Trung Tâm đang không được áp dụng.

Các biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh vẫn đang được áp dụng và có thể thay đổi. Quý khách không thể nhập cảnh vào nước Úc trừ khi Quý khách thuộc diện đặc cách hoặc được cấp quyền đặc cách cá nhân với việc hạn chế xuất nhập cảnh hiện nay. Vui lòng tham khảo trang thông tin của Bộ Nội Vụ để biết thêm chi tiết https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions.

SSDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *