Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính từ đầu năm đến 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 2,68 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể vốn đăng ký mới có 183 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tăng 45,2% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 631,8 triệu USD (giảm 80,9% so với cùng kỳ). Vốn điều chỉnh có 142 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 23,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 3,6 tỷ USD (tăng gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ). Góp vốn, mua cổ phần có 400 lượt của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 10,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt 769,6 triệu USD (tăng 41,7% so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 3,13 tỷ USD, chiếm 62,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,52 tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, sản xuất phân phối điện với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 109,6 triệu USD và gần 60 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 28,4%, 27,9% và 12,6% tổng số dự án.

Đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 1,7 tỷ USD, chiếm 34,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 1,4 tỷ USD, chiếm 28,2% tổng vốn đầu tư, giảm 12% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 538 triệu USD, chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư, giảm 29,3% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan,…

Nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhất trong tháng 1 (chiếm 16,9% số dự án mới, 35,9% số lượt điều chỉnh và 36% số lượt góp vốn mua cổ phần).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng đầu năm. Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,3 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 7,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thái Nguyên mặc dù không thu hút được dự án mới, xong với 02 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Thái Nguyên xếp thứ hai với gần 924 triệu USD, chiếm gần 18,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Nghệ An, Long An,…

Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP HCM, Hà Nội. Trong đó, TP HCM dẫn đầu cả về số dự án mới (38,5%), số lượt dự án điều chỉnh (13,4%) và góp vốn mua cổ phần (67,3%).

Tính lũy kế đến ngày 20/2, cả nước có 34.700 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 418,8 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 254,3 tỷ USD, bằng 60,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 247,7 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 64,4 tỷ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện với trên 36,2 tỷ USD (chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư).

Hiện có 140 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 78,4 tỷ USD (chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 66,3 tỷ USD (chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Đài Loan, Hồng Kông.

Đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP HCM vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài với trên 52,8 tỷ USD (chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 37,8 tỷ USD (chiếm 9% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với gần 37,6 tỷ USD (chiếm gần 9% tổng vốn đầu tư).

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tháng 1. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 41,9 tỷ USD, tăng 12,4 % so với cùng kỳ, chiếm 73,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 41,6 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ, chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.  Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt gần 38 tỷ USD, tăng 20,2% so cùng kỳ và chiếm 66,7% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu trên 3,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 3,6 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 3,5 tỷ USD.

NDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *