BSR duy trì vận hành sản xuất kinh doanh ổn định trong đại dịch Covid-19

BSR

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị quản lý, vận hành NMLD Dung Quất đã chủ động triển khai các giải pháp Quản trị biến động, duy trì công tác vận hành Nhà máy ổn định, liên tục.