Nguy cơ từ 750.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Nguy cơ từ 750.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Trong 7 tháng đầu năm 2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng đến năm 2024, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả nợ lên đến gần 750.000 tỷ đồng, sẽ chứa đựng nhiều nguy cơ lớn.

Chỉnh dòng trái phiếu

Chỉnh dòng trái phiếu

Gần 723.000 tỷ đồng đã chảy vào trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021, dù không ít doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Nhằm hạn chế rủi ro, khung pháp lý cho loại trái phiếu này đang được sửa đổi, bổ sung theo hướng chặt chẽ hơn.

Áp lực đáo hạn trái phiếu, nhóm bất động sản niêm yết có khả năng trả nợ?

Áp lực đáo hạn trái phiếu, nhóm bất động sản niêm yết có khả năng trả nợ?

Dữ liệu thống kê trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy, có khoảng 40 nghìn tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm nay. Năm 2023 là 57.000 tỷ đồng và 2023 là 70.000 tỷ đồng.

Khoảng trống chính sách về trái phiếu doanh nghiệp

Nhìn từ hiệu quả đầu tư, lãi suất trái phiếu 11 - 13,5%/năm có thể chấp nhận được nếu dự án có khả năng sinh lời cao.

Chuyên gia tài chính cho rằng việc pháp luật chưa có quy định bắt buộc các chủ thể tham gia chào bán trái phiếu doanh nghiệp công bố xung đột lợi ích tiềm ẩn là một khoảng trống chính sách đối với việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Kết hợp xây và chống

Nhìn từ hiệu quả đầu tư, lãi suất trái phiếu 11 - 13,5%/năm có thể chấp nhận được nếu dự án có khả năng sinh lời cao.

Hoạt động tăng cường kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp thị trường này minh bạch hơn để tiếp tục phát triển bền vững.