Viễn cảnh nào cho cổ phiếu thép, đạm

Phân đạm

Trong kịch bản xung đột giữa các quốc gia phương Tây ngày càng khó lường, khủng hoảng năng lượng ở Châu Âu theo đó trở nên trầm trọng hơn, những dự báo về giá của phân bón và thép cũng vì thế khó xác định được một cách chính xác. Việc đầu cơ cổ phiếu của 2 nhóm ngành này cũng tiềm ẩn những rủi ro cao hơn.