‘M&A là cơ hội tuyệt vời để dọn dẹp lại các doanh nghiệp sau khi bị cơn bão quét qua’

M&A là cơ hội tuyệt vời

Bước sang năm 2021, các nước đã bắt đầu kiểm soát được đại dịch và đã chuẩn bị nguồn lực, nguồn tiền để chuẩn bị cho các hoạt động M&A