Fed cảnh báo nguy cơ của các tài sản rủi ro và stablecoin

Tài sản rủi ro

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cảnh báo rằng, giá của các tài sản rủi ro tiếp tục tăng khiến chúng dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn nếu nền kinh tế diễn biến theo chiều hướng xấu hơn và xem stablecoin là một mối đe dọa mới xuất hiện.

Hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A): Âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt

Hoạt động mua bán - sáp nhập

Covid-19, thay vì chững lại, các nhà đầu tư hành động âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt để đối phó với những biến động khó lường vì đại dịch.