Thị trường bảo hiểm nhân thọ sắp có thêm tân binh

Shinhan Life

Thống kê của Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính cho biết, tính đến 31/12/2021, thị trường bảo hiểm nhân thọ có 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, bao gồm cả “tân binh” mới ra mắt là Shinhan Life – Hàn Quốc.

Bảo hiểm cần cơ chế thương lượng, hoà giải chuyên biệt

Bảo hiểm cần cơ chế

Để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể khi tham gia bảo hiểm, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh và bền vững, cơ quan quản lý nên xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải, thương lượng tại Trung tâm Hoà giải bảo hiểm, trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021: Trong buồn có vui

Nghiệp vụ xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường những năm trước luôn ở mức trên 50% nay giảm còn khoảng 46% .

Năm 2021 thực sự là một năm khó khăn của khối bảo hiểm phi nhân thọ khi tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc ở mức rất thấp nhất, nhưng tỷ lệ bồi thường chung sụt giảm nên nhiều doanh nghiệp vẫn lãi cao.