KBC họp ĐHCĐ bất thường, dự thu 10.000-12.000 tỷ đồng năm 2022

KBC sắp họp Đại hội cổ đông bất thường

Theo ban lãnh đạo, hiện nay tiến độ đàm phán chuyển nhượng 50ha đất thương phẩm đầu tiên (tương đương khoảng 100ha tổng diện tích đất) tại Khu đô thị Tràng Cát đang diễn ra tích cực.