250 nghìn tỷ đồng là khối lượng trái phiếu được phát hành bằng đồng VND. Thêm vào đó, tập đoàn VinGroup cũng có 2 đợt phát hành ra quốc tế với giá trị hơn 625 triệu USD.

Theo thông tin do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cung cấp, dựa trên nguồn dữ liệu được tổng hợp từ HNX và SSC, trong tháng 10 vừa qua, chỉ có duy nhất 1 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Công ty con của Tập đoàn Masan) phát hành với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 26/10/2027, mã NPMCB22270003.

Cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 10 tháng đầu năm 2022

So với cùng kỳ năm trước, giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng năm nay đã giảm 56% và giá trị phát hành riêng lẻ giảm 51%. Trong suốt 3 quý vừa qua, thị trường chỉ có 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.599 tỷ đồng và 413 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 240.761 tỷ đồng. Duy nhất chỉ có 2 đợt phát hành ra quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup trị giá 625 triệu USD. 

54% Tổng giá trị phát hành đến từ nhóm ngân hàng với 136.628 tỷ đồng, kế đó là nhóm bất động sản với 51.699 tỷ đồng. Cũng từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã tích cực mua lại hơn 147.484 tỷ đồng trái phiếu, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự toán trong hai tháng cuối năm sẽ có hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó gần 80% sẽ đáo hạn vào tháng 12.

Sang năm 2023, áp lực từ số lượng trái phiếu đáo hạn sẽ còn lớn hơn năm nay, ước tính giá trị hơn 96.922 tỷ đồng, lần lượt được thanh toán vào các tháng 9 và 12.

Quang Nhật